faq

Overige vragen

Wat is de mening van TAMI m.b.t. een bepaald geschil?

TAMI kan als onafhankelijk administrerend orgaan niet op de inhoud van een zaak ingaan. Het oordeel over het geschil is voorbehouden aan het door partijen gekozen Scheidsgerecht.

Kan TAMI een arbitraal vonnis m.b.t. een bepaalde kwestie ter beschikking stellen?

Arbitrale vonnissen in procedures die door TAMI worden geadministreerd, worden niet aan derden ter inzage gegeven. Eén van de voordelen van arbitrage is de vertrouwelijkheid.

Wel kunnen arbitrale vonnissen (in anonieme vorm) gepubliceerd worden, zoals in het ‘Tijdschrift voor Arbitrage’. Partijen kunnen hiertegen bezwaar maken.

Heeft TAMI adressen en telefoonnummers van arbitrage-instituten in Nederland of in het buitenland?

Van de belangrijkste arbitrage-instituten heeft TAMI de gegevens.

Deze worden op verzoek verstrekt.

Kan een partij na een arbitraal vonnis naar de rechter toe?

Arbitrage is een alternatief voor de gang naar de overheidsrechter. Na een arbitraal vonnis kan een partij enkel naar de rechter om het arbitrale vonnis te herroepen of te vernietigen, en eventueel de tenuitvoerlegging daarvan tussentijds te schorsen. De overheidsrechter zal de inhoud van het vonnis echter niet zomaar toetsen, en zal zich voornamelijk richten op de bevoegdheid van het scheidsgerecht en de gevolgde procedure.

Als een arbitraal vonnis is, hoe wordt het ten uitvoer gelegd?

Voor de tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis is een verlof van de rechter vereist. Dit heet ook wel een exequatur. Zonder zo’n exequatur kan de deurwaarder geen executiemaatregelen treffen. De verzoekschriftprocedure voor het vragen om een exequatur is vrij eenvoudig. De rechter verleent het verlof in beginsel, tenzij er fundamentele gebreken kleven aan het arbitraal vonnis of de wijze waarop het vonnis tot stand is gekomen. Met het verlof van de rechtbank kan de deurwaarder het arbitraal vonnis ten uitvoer leggen.