Over TAMI

TAMI is een stichting met als doel om een alternatief te zijn voor de rechtspraak.

Het verzoek om dit instituut op te richten komt vanuit de bedrijven in de technologie, de gemeente Eindhoven, Brainport Development en advocaten die voor technologiebedrijven optreden.

TAMI is een initiatief van Brainport TechLaw, een platform waar technologie en recht samenkomen. Ondernemen en innoveren betekent ook dat je conflicten kunt krijgen. Bijvoorbeeld met een partner, leverancier of concurrent. Soms is een externe partij nodig om een conflict op te lossen. Procederen voor een rechter vraagt een enorme investering in zowel tijd als middelen. De vereniging Brainport TechLaw heeft zich daarom ingezet voor de oprichting van dit geschilleninstituut, gebaseerd op arbitrage en mediation: een onafhankelijk, onpartijdig, deskundig, snel, kostenefficiënt en vertrouwelijk alternatief voor de rechter.

Het instituut staat volledig los van het kenniscentrum Brainport TechLaw en heeft een onafhankelijk bestuur en secretariaat.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter : mr. J. van Luyck
Secretaris: mr. J. van der Wijst
Penningmeester: mr. J.P.A. Bloemen

De initiatiefnemers van het eerste uur 

Gemeente Eindhoven
– mr. B. Brunninkhuis
– mr. G. Sluijter
– mr. S. van der Hijden

Philips IP&S en voorzitter van de Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden
– ir. M. Schoenmaker

TU/e Recht en Techniek
– prof. dr. J. Smits

Tilburg University (Tilburg Institute of Law and Technology TILT)
– dr. M. Schellekens
– dr. A. Vedder

AOMB IP Consultants
– ir. P. Dorna

Louwers IP / Technology Advocaten
– mr. E.J. Louwers
– mevr. M. Korpershoek

Taylor Wessing Advocaten
– mr. W. Maas

Banning advocaten
– mevr. L. Ritzema

Nadat de initiatiefnemers en bestuursleden van het eerste uur de contouren van TAMI hebben geschetst, heeft het dagelijks bestuur van Brainport TechLaw (Hans Bloemen – voorzitter, Jos van der Wijst – secretaris, en Rens Adams – penningmeester) in 2018 een projectgroep opgericht om TAMI van de grond te krijgen. 

Projectgroepleden 2018/2019:

  • mr. M. Goorts (Taylor Wessing Advocaten)
  • P.N.M. Konings PhD (Koningstrademark)
  • dr. M. Beckmann LLM (Adviesbureau Beckmann BV)
  • mr. W. Dammers (Lawfox Advocatuur BV)
  • D. Senders LL.B (afgestudeerd Juridische Hogeschool inz.TAMI)
  • mr. J. van der Wijst (Bogaerts & Groenen Advocaten)
  • I. Mathilda BBA (Secretariaat BrainportTechLaw, ECFG Finance & Growth BV)
  • mr. J.P.A Bloemen (ECFG Venture Capital BV)

De ontwikkeling en opzet van Brainport TechLaw en TAMI zijn mogelijk gemaakt door de leden van BrainportTechLaw en financiële ondersteuning (Stimuleringsfonds) van MetropoolRegioEindhoven

Wij danken alle betrokkenen hartelijk voor hun inzet en bijdrage.