Mediation

Mediation is een vorm van het oplossen van een geschil waarbij partijen zelf, met hulp van een deskundige mediator, tot een oplossing komen. De mediator geeft geen oordeel. De mediator is een bemiddelaar die partijen helpt om in een of meerdere gesprekken zelf tot een oplossing te komen.

Hoe werkt het

Partijen die een geschil hebben en met behulp van een mediator willen kijken of zij hun geschil kunnen oplossen, nemen contact op met het instituut. Partijen geven daar bij aan op welk gebied de mediator deskundig moet zijn. Het instituut stelt vervolgens een aantal kandidaten voor als mediator. De partijen maken daar de keuze uit. Het instituut geeft aan hoe de procedure gaat verlopen en wie, wanneer, wat moet doen. De afspraken worden vervolgens vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Doorlooptijd

In overleg met de mediator wordt een tijdsplanning gemaakt. Partijen hebben daarbij zelf de regie.

Kosten

Bij het indienen van het verzoek om een zaak in behandeling te nemen is de indiener administratiekosten verschuldigd. Wanneer de mediation start, is de indiener kosten van het scheidsgerecht en kosten van de mediator verschuldigd. De kosten zijn weergegeven in de tabel. De bedragen zijn exclusief btw.

Aanmelden mediation

Werkwijze

Al onze mediators zijn geregistreerd in het register van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Dit wordt beheerd en onderhouden door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM).

In het MfN-register zijn alleen gekwalificeerde mediators opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de SKM. Uiteraard zijn deze mediators onafhankelijk en onpartijdig.

MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil (permanente educatie). Daarnaast zijn MfN-registermediators gebonden aan een vaste werkwijze.

Bij voorkeur werken we veelal electronisch. Dit bespaart – zeker ook bij internationale geschillen – veel tijd en kosten.

Zoek een mediator / arbiter

Of meld je aan als arbiter/mediator.

Soort kosten Financieel belang Mediation
Administratiekosten Ieder bedrag €   500
Kosten scheidsgerecht Ieder bedrag € 1.000
Vergoeding mediator a. Tot € 1.000.000
b. €1.000.000 en hoger
a. Uurtarief €   250
Totaal max € 6.250
b. Uurtarief €   312
Totaal max € 7.800

Lees interviews met professionals van zowel grote als kleinere organisaties over hun ervaringen met en visie op conflicten, mediation en arbitrage. 

Nieuws & Publicaties
link Mediation aanmelden