Arbitrage

Arbitrage is een vorm van het oplossen van een geschil. Bij arbitrage hebben partijen invloed op de benoeming van de arbiter(s) en het verloop van de procedure. De arbiters hebben kennis van de technologie waar het in de betreffende zaak om draait. Partijen moeten kiezen voor arbitrage. Dat kan bij aanvang van de samenwerking of op het moment dat het geschil ontstaat.

Hoe werkt het?

Partijen die een geschil hebben, nemen contact op met het instituut met het verzoek om een zaak in behandeling te nemen. Partijen geven daar bij aan wat voor procedure zij kiezen: een verkorte of reguliere procedure en één of meerdere arbiters. Partijen geven ook aan op welk gebied de arbiter deskundig moet zijn. Het instituut stelt vervolgens een aantal kandidaten voor als arbiter. De partijen maken daar de keuze uit voor één of drie arbiters. Het instituut geeft aan hoe de procedure gaat verlopen en wie, wanneer, wat moet doen.

Doorlooptijd

Verkorte procedure: maximaal 3 maanden tot de uitspraak. Iedere partij mag één schriftelijk stuk maken, daarna een (Skype) zitting en dan een uitspraak.

Normale procedure: maximaal 6 maanden tot de uitspraak. In overleg met de arbiter(s) bepalen partijen wie, wanneer, welk stuk moet maken (meerdere schriftelijke rondes zijn mogelijk), daarna een zitting en dan een uitspraak.

Kosten

Bij het indienen van het verzoek om een zaak in behandeling te nemen is de indiener administratiekosten verschuldigd. Wanneer de arbitrage start, is de indiener kosten van het scheidsgerecht en kosten van de arbiter verschuldigd. De kosten zijn weergegeven in de tabel. De bedragen zijn exclusief btw.

Aanmelden arbitrage

Werkwijze

Afhankelijk van de technologie waar het geschil betrekking op heeft, wordt een materie deskundige gezocht die als arbiter op kan treden.
Bij voorkeur werken we veelal electronisch. Dit bespaart – zeker ook bij internationale geschillen – veel tijd en kosten.

Zoek een mediator / arbiter

Of meld je aan als arbiter/mediator.

Soort kosten Financieel belang Arbitrage Verkort Arbitrage Normaal
Administratiekosten Ieder bedrag €   500 €   500
Kosten scheidsgerecht Ieder bedrag € 1.000 € 1.500
Vergoeding Arbiter a. Tot € 1.000.000
b. €1.000.000 en hoger
a. Uurtarief €   250
Totaal max € 6.250
b. Uurtarief €   312
Totaal max € 7.800
Uurtarief €    250
Totaal max €  6.250
Uurtarief €    312
Totaal max € 12.480

 

  • Het bedrag geldt per arbiter. Indien er voor meerdere arbiters wordt gekozen dan gelden de hiervoor genoemde bedragen per arbiter.
  • Zowel een verkorte als een normale arbitrage procedure gaat uit van één schriftelijk ronde, een zitting en een uitspraak. Indien partijen meer proceshandelingen willen (extra schriftelijke ronde, bezichtiging ter plekke, horen van getuigen, etc.) dan kan dit leiden tot een hoger kostenmaximum. Partijen kunnen, in overleg met de arbiter en de Administrateur, daar nadere afspraken over maken.
  • Partijen betalen een voorschot. Indien de arbiter(s) voorzien dat de kosten hoger uitpakken, dan zullen om betaling van een nieuw voorschot verzoeken.
  • Eventuele reis- en verblijfskosten van de arbiter(s) zijn niet inbegrepen in dit kostenoverzicht en worden separaat in rekening gebracht.

Lees interviews met professionals van zowel grote als kleinere organisaties over hun ervaringen met en visie op conflicten, mediation en arbitrage. 

Nieuws & Publicaties
link Arbitrage aanmelden