Mediation

Mediation is een vorm van het oplossen van een geschil waarbij partijen zelf, met hulp van een deskundige mediator, tot een oplossing komen. De mediator geeft geen oordeel. De mediator is een bemiddellaar die partijen helpt om in een of meerdere gesprekken zelf tot een oplossing te komen.

link Mediation aanmelden

Arbitrage

Arbitrage is een vorm van het oplossen van een geschil. Bij arbitrage hebben partijen invloed op de benoeming van de arbiter(s) en het verloop van de procedure. De arbiters hebben kennis van de technologie waar het in de betreffende zaak om draait. Partijen moeten kiezen voor arbitrage. Dat kan bij aanvang van de samenwerking of op het moment dat het geschil ontstaat.

link Arbitrage aanmelden

Disclaimer

Bij het indienen van het verzoek om een zaak in behandeling te nemen is de indiener administratiekosten verschuldigd. Wanneer de mediation of arbitrage start, is de indiener kosten van het scheidsgerecht en kosten van de mediator of arbiter verschuldigd.

Contact

Als u wilt dat we contact met u opnemen, vult u onderstaand contactformulier in. We nemen dan binnen 2 werkdagen contact met u op.