Aanmeldformulier Mediation

Om de mediation op te kunnen starten heeft het Technology Arbitration & Mediation Institute (hierna: ‘TAMI’) van beide partijen de contactgegevens nodig. Graag de hieronder genoemde gegevens invullen.

Zodra de gegevens van beide partijen bekend zijn stuurt TAMI beide partijen een mediationovereenkomst toe (zie bijlage). TAMI heeft een lijst van erkende MfN-registermediators die zijn gespecialiseerd in zakelijke mediations en affiniteit hebben met technologie. Partijen kiezen hieruit zelf de mediator, of TAMI stelt hiervan een mediator voor.

Na ondertekening van de mediationovereenkomst, door beide partijen en de mediator, start de mediation.

  a. Gegevens partij A


  Indien van toepassing, gegevens vertegenwoordiger eiser

  b. Gegevens partij B:

  Indien van toepassing, gegevens vertegenwoordiger verweerder

  c. Korte omschrijving van het geschil


  tot €. 1000.000,-€ 1.000.000 en hoger

  d. Benoeming van mediators
  Partijen kiezen zelf de mediator van de lijst van kandidaat-mediators opgesteld door TAMI, of TAMI stelt uit deze lijst een mediator voor.

  Wanneer partijen zelf de mediator benoemen, vul hieronder de gegevens in:

  Partijen benoemen gezamenlijk:

  Een mediator behoort onpartijdig en onafhankelijk te zijn. Hij of zij mag geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met één van partijen hebben. Hij of zij behoort geen rechtstreeks persoonlijk of zakelijk belang bij de afloop van het geding te hebben. Evenmin mag een mediator voorafgaand aan de benoeming zijn of haar mening over de zaak aan een der partijen kenbaar gemaakt hebben.

  Kwalificaties van de mediator

  Met betrekking tot de kwalificaties van de mediator:

  f. Plaats van mediation

  De plaats van mediation wordt bepaald door partijen, bij gebreke waarvan TAMI de plaats van mediation bepaalt. Met betrekking tot de plaats van mediation:

  g. Taal van de mediation

  De plaats van mediation wordt bepaald door partijen, bij gebreke waarvan TAMI de plaats van mediation bepaalt. Met betrekking tot de plaats van mediation:

  h. Overige bijzonderheden betreffende de mediation procedure

  Wanneer partijen bijzondere aspecten kenbaar willen maken waar, in het kader van de mediation procedure (door TAMI) rekening mee moet worden gehouden, dan kunnen partijen dat hier aangeven.

  Liever offline invullen?

  Dat kan natuurlijk ook. Download het formulier en vul het in.

  Download

  Upload

  Vul het document in en upload het hier. Wij nemen spoedig contact met je op.