Aanmelden Mediator of Arbiter

Word mediator / arbiter bij TAMI
Om uw aanvraag in te dienen, moet u als toekomstig mediator / arbiter:

 • Het aanmeldformulier invullen, dat de basisinformatie bevat;
 • Beschrijven op welk gebied u kennis en ervaring hebt overeenkomstig het door TAMI gevraagde formaat;
 • Een gedetailleerd CV bijvoegen met een pasfoto en twee aanbevelingsbrieven.

Lijst met mediators / arbiters
Het belangrijkste doel van de TAMI-lijst van mediators en arbiters is om partijen te helpen bij het identificeren van potentiële mediators c.q. arbiters. Deze mediator c.q. arbiter moet beschikken over de relevante expertise en ervaring, kennis van de sector en een goed begrip van de commerciële achtergrond van het onderwerp van het geschil.

Het doel van de informatie die moet worden verstrekt voor opname in de lijst van de TAMI-mediators en arbiters is tweeledig:

 • Aan de ene kant om de evaluatie door het selectiecomité te vergemakkelijken met het oog op de toelating, en
 • aan de andere kant om gebruikers van de lijst te voorzien van alle informatie die nodig is om een mediator of arbiter te kiezen die over de expertise en ervaring beschikt die vereist zijn voor het specifieke geschil. Dit tweede aspect is erg belangrijk, omdat het juist de bedoeling van de TAMI-lijst van mediators en arbiters is om gebruikers te helpen bij het identificeren van een persoon die in het bijzonder geschikt is om als mediator partijen te begeleiden of om hun zaak te beslissen.

Selectiecommissie
De selectiecommissie wordt gevormd door het bestuur van TAMI

  Ik wil me graag aanmelden als
  MediatorArbiter

  A. Uw eigen gegevens
  B. Uw vakgebied, beroepsorganisatie (BO) en jaar sinds wanneer u het vak uitoefent en lid bent van de BO


  Vakgebied heeft wettelijk kaderOpleidingErvaringCertificeringIntervisie/visitatiePermanente educatieGedragscodeTuchtrecht

  C. Specialisatie(s) binnen uw vakgebied en de erkenning daarvan door de BO


  Erkend door BO

  D. Technische opleiding(en) en het jaar waarin deze met een diploma is afgerond


  AutotechniekChemische technologieCiviele techniekComputertechniekElektrotechniekGeotechniekGrafische techniekInformatietechnologieInstallatietechniekLuchtvaarttechniekMeet- en regeltechniekMetaalbewerkingProcestechniek

  E. Overige opmerkingen en omstandigheden die relevant (kunnen) zijn voor de beoordeling uw aanvraag
  De ondergetekende verklaart dat de middels dit formulier en de daarbij gevoegde bijlagen vermelde gegevens juist en volledig zijn.
  Ik accepteer de voorwaarden:

  Liever offline invullen?

  Dat kan natuurlijk ook. Download het formulier en vul het in.

  Download

  Upload

  Vul het document in en upload het hier. Wij nemen spoedig contact met je op.