faq

De Arbiters

Hoe worden arbiters benoemd?

Als partijen daarover geen andere afspraken hebben gemaakt (bijvoorbeeld (een) arbiter(s) zelf al aangewezen in de arbitrage-overeenkomst), kiezen partijen de arbiters aan de hand van een door de administrateur toegezonden lijst van minimaal drie (bij één arbiter) of minimaal negen (bij drie of meer arbiters) kandidaten. De administrateur selecteert aan de hand van de arbitrageaanvraag en het korte antwoord arbiters voor een bepaalde zaak

Partijen mogen tegen benoeming van de voorgestelde arbiters bezwaar maken en de overblijvende namen nummeren in volgorde van hun voorkeur. Op basis van geretourneerde lijsten benoemt TAMI vervolgens de arbiter of arbiters. Als op basis van de geretourneerde lijst benoeming niet mogelijk is, benoemt TAMI rechtstreeks. Alle arbiters, ook de door partijen zelf benoemde arbiters, dienen volledig onafhankelijk en onpartijdig te zijn.