faq

De-escalatie

Hoe wordt de-escalatie bij TAMI aangevraagd?

De aanvraag dient via het e-mailadres secretariaat@tami.nl bij het secretariaat ingediend te worden.

Beding: welke tekst neem ik op in de contracten?

Model – de-escalatie

Ten behoeve van de oplossing van elk geschil dat is of mocht ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, verplichten partijen, zich om gezamenlijk een adviseur te kiezen uit de voordracht door het Technology Arbitration & Mediation Institute (TAMI), gevestigd te Eindhoven (www.tami.nl), teneinde te proberen om (verdere) escalatie te voorkomen.

Verloop van TAMI de-escalatie

Partijen kiezen gezamenlijk een adviseur uit de voordracht door het instituut. Het instituut zal hiervoor administratiekosten van € 500,- in rekening brengen. Na betaling van deze administratiekosten zal de gekozen adviseur met partijen in contact gebracht worden. De adviseur en partijen maken samen afspraken over de werkwijze.