Onafhankelijke begeleiding bij het oplossen van geschillen

Gevestigd in de Brainport-regio maar opereert (inter)nationaal

Bemiddelaars, adviseurs, mediators en arbiters gespecialiseerd in tech

 • Een professioneel en betrouwbaar alternatief voor conventionele rechtspraak.
 • Vertrouwelijkheid is geborgd, dus uw conflict komt niet in de krant.
 • We spreken de taal van techneuten én van juristen. Dit voorkomt misverstanden en miscommunicatie.
 • Laagdrempelig.
 • Focus op behoud van de relatie tussen de partijen.
 • Vanuit techregio Brainport.
 • Werkt internationaal.
 • Snelle en efficiënte afwikkeling door combinatie van disciplines.
 • Verkorte procedure van maximaal 3 maanden is mogelijk.
 • Gecertificeerde, onpartijdige mediators en arbiters.
 • Kostenefficiënt.

TAMI is gespecialiseerd in conflicten over:

Technologielicenties (incl. software) Intellectueel eigendom R&D-samenwerking Open innovatie Online services Consortiumovereenkomsten Productieovereenkomsten Distributie- & marketingovereenkomsten IT-contracten

De-escalatie en voorkomen

Als u deskundigen vroegtijdig betrekt bij een verschil van inzicht, kunnen we proberen om escalatie te voorkomen. Partijen kiezen gezamenlijk een adviseur uit de voordracht door het instituut. Het resultaat van deze benadering kan zijn dat de partijen weer vooruit kunnen.

link

Mediation

Mediation is een vorm van het oplossen van een geschil waarbij partijen zelf, met hulp van een deskundige mediator, tot een oplossing komen. De mediator geeft geen oordeel. De mediator is een bemiddellaar die partijen helpt om in een of meerdere gesprekken zelf tot een oplossing te komen.

link

Arbitrage

Arbitrage is een vorm van het oplossen van een geschil. Bij arbitrage hebben partijen invloed op de benoeming van de arbiter(s) en het verloop van de procedure. De arbiters hebben kennis van de technologie waar het in de betreffende zaak om draait. Partijen moeten kiezen voor arbitrage. Dat kan bij aanvang van de samenwerking of op het moment dat het geschil ontstaat.

link