Jos van Luyck


Voorzitter van TAMI
interview

Het grote voordeel van mediation en arbitrage ten opzichte van een gang naar de rechtbank is dat deze laatste veel geld, tijd en bovendien energie kost. Om nog maar te zwijgen over frustratie. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Daarnaast blijkt dat veel rechters niet over specifieke technologische kennis beschikken. Er wordt dan al snel een deskundige benoemd. Een derde partij werkt vertragend, maar dat niet alleen. Vaak wordt het oordeel van een deskundige integraal door de rechter overgenomen, wat niet altijd wenselijk is. Daarom bieden mediation en arbitrage uitkomst.

Mediation en arbitrage
Waar we met TAMI voor gaan is een (dreigend) conflict in een vroeg stadium oplossen door middel van mediation. Het draagvlak van de betrokken partijen is dan maximaal. Liggen de partijen daarvoor te ver uit elkaar, dan kan gekozen worden voor arbitrage. Voor dergelijke technologische vraagstukken nemen we een materiedeskundige in de arm en op voorhand geven de partijen aan zich bij die uitspraak neer te leggen. Geen hoger beroep dus. Heel belangrijk is dat de materiedeskundige altijd volledig onafhankelijk en onpartijdig moet zijn. Dat staat in zijn algemeenheid erg hoog in het vaandel van TAMI. Wat hierin niet onderschat mag worden is dat zeker in de tech er een sfeer heerst van vertrouwelijkheid. Alles is redelijk kwetsbaar; ‘niemand mag mijn kennis hebben’. Als de rechtbank uitspraak doet dan is die openbaar. Via onze werkwijze is geheimhouding en dus de vertrouwelijkheid gewaarborgd.

TAMI-mediators en -arbiters
Al onze mediators zijn aangesloten bij de Mediators Federatie Nederland. Waar een mediator faciliteert en partijen samen tot een oplossing komen, hakt een arbiter de knoop door. Een jurist zal het oordeel van de arbiter daarna in een deugdelijk arbitraal vonnis gieten zodat het ook ‘rechtbank-bestendig’ is. Naast voldoende vakkundige kennis beschikken alle mediators en arbiters ook over uitstekende soft skills. Het zijn mensen-mensen met een sterk empathisch vermogen.
Want: ‘Een slechte regeling is nog altijd beter dan een goede procedure’, aldus oud-President van de rechtbank in Breda, mr Pronk.”

Over Jos

Jos van Luyck is geboren in Tilburg. Hij is 30 jaar advocaat geweest in Oisterwijk en werd in 2000 rechter-plaatsvervanger in Den Bosch en kantonrechter-plaatsvervanger in Tilburg. Tot 1 januari 2020 was hij actief als rechter bij de rechtbank in Den Bosch.  

Jos heeft veel bestuurlijke ervaring. Naast dat hij bestuursvoorzitter is van TAMI, bekleedde hij onder andere functies binnen het bestuur van Rabobank Oisterwijk, RIAGG Midden-Brabant en nog een aantal stichtingen met uiteenlopende doelstellingen. Daarnaast is hij voorzitter van verschillende klacht- en beroepsinstanties. Hij heeft zijn juridische kennis vaak ingezet voor de gezondheidszorg. 

Tips van Jos

  • Als rechter schiet ik weliswaar onder mijn eigen duiven, maar de maatschappij is erbij gebaat dat procedures worden voorkomen en dat mediation in een vroeg stadium plaatsvindt door beroepsgenoten.  
  • Een slechte regeling is altijd nog beter dan een goede procedure. Een goede regeling is er een waarbij beide partijen ontevreden weggaan.