Arbitrage in de tech branche

Bij zakelijke geschillen wordt nog niet altijd gedacht aan de alternatieven die bestaan voor de procedure bij de civiele rechter. Dit terwijl arbitrage zeker voor de tech sector een uitkomst zou kunnen bieden.

Wat is arbitrage?

Bij arbitrage wordt door partijen bij aanvang van een samenwerking of bij het rijzen van een geschil afgesproken dat geschillen zullen worden voorgelegd aan een arbitragecommissie. Een van de voordelen van arbitrage is dat de arbiters beschikken over de kennis van de technologie waar het in een bepaalde zaak om draait. Ook is de arbitrage, in tegenstelling tot de procedure bij de civiele rechter, wegens haar vertrouwelijke karakter niet openbaar.

De arbitrageovereenkomst

Daarnaast behouden partijen door het kiezen voor arbitrage invloed op het verloop van de procedure. De wensen van de partijen worden immers voorafgaand aan de arbitrage vastgelegd in een arbitragebeding of -overeenkomst. Bij TAMI vindt arbitrage plaats op basis van het daartoe bestemde reglement. Dit reglement biedt echter ook de mogelijkheid voor de partijen om bepaalde afspraken in afwijking van het TAMI-reglement te maken. Hierbij kan gedacht worden aan het aantal arbiters dat zich over de zaak zal gaan buigen, en de plaats waar de arbitrage plaats zal vinden. 

De arbitrageprocedure 

Een arbitrageprocedure begint zodra de partijen contact hebben opgenomen met het arbitrage-instituut met het verzoek om de zaak in behandeling te nemen. Bij TAMI wordt daarbij tevens gevraagd of de verkorte of reguliere procedure de voorkeur geniet, en of er één of meerdere arbiters de zaak gaan behandelen. Bovendien wordt gevraagd op welk gebied de arbiter(s) deskundig moet(en) zijn. Vervolgens worden een aantal kandidaten voorgedragen als arbiter, waarbij de partijen er één of drie moeten kiezen. Tot slot verstrekt TAMI informatie over het verloop van de procedure

Uitkomst van de arbitrage 

Na afloop van de arbitrage komt de arbitragecommissie met een vonnis. Dit vonnis is voor beide partijen bindend, en zij zullen zich dan ook aan die uitkomst moeten houden. Het TAMI-reglement voorziet niet in de mogelijkheid tot hoger beroep. Partijen zouden dit vooraf wel als optie kunnen afspreken. Een partij heeft de mogelijkheid om naar de burgerlijke rechter te stappen en om vernietiging van het arbitrale vonnis te vragen. Vernietiging kan slechts op een zeer beperkt aantal gronden en is geen alternatief voor hoger beroep. 

Meer weten? 

Wil je meer te weten komen over arbitrage bij TAMI? Klik dan hier