We spreken de taal van juristen én techneuten

Veel rechters beschikken niet over specifieke technologische kennis. Dat maakt het doen van uitspraken lastig. Vaak wordt er een deskundige benoemd en wordt het deskundig oordeel integraal door de rechter overgenomen. En dat is niet altijd wenselijk. Gelukkig spreken alle arbiters en mediators van TAMI de taal van techneuten en van juristen.

Dat er behoefte is aan een partij die onafhankelijk opereert op het snijvlak van technologie en recht is duidelijk. Niet voor niets is TAMI voortgekomen uit een verzoek vanuit de bedrijven in de technologie, de gemeente Eindhoven, Brainport Development en advocaten die voor technologiebedrijven optreden. TAMI is een initiatief van Brainport TechLaw, een platform waar technologie en recht samenkomen. Want waar wordt ondernomen, ontwikkeld en geïnnoveerd, kunnen ook conflicten ontstaan. Bijvoorbeeld met een partner, leverancier of concurrent. Soms is een externe partij nodig om een conflict op te lossen. Procederen voor een rechter vraagt een enorme investering in zowel tijd als middelen, het komt de relatie niet ten goede en dan hebben we het nog niet over de frustratie die het met zich meebrengt. Daarnaast is er vaak een gebrek aan technologische kennis bij bijvoorbeeld rechters. Dat maakt dat procederen zeker niet de voorkeur geniet.

Uiteenlopende kennis

Gelukkig biedt TAMI uitkomst en kan een gang naar de rechtbank worden voorkomen. Zoals eerder benoemd hebben alle arbiters en mediators aangesloten bij TAMI naast juridische kennis ook technologische kennis. En dat zorgt ervoor dat TAMI kan helpen bij allerlei technologische vraagstukken. Dat kan variëren van intellectuele eigendomsrechten tot aan automatiseringsprojecten of van software geschillen tot aan R&D-ontwikkelingsprojecten. Zelfs als er nog geen sprake is van een geschil, maar er een discussie opgehelderd moet worden, kan het zijn dat je geholpen bent met een expert die ‘ja’ of ‘nee’ oordeelt. Daarmee kan de samenwerking weer verder.

Mochten er vraagstukken zijn die betrekking hebben op hele specifieke technologie dan nemen we een materiedeskundige in de arm. Uiteraard is het heel belangrijk dat de materiedeskundige altijd volledig onafhankelijk en onpartijdig is. Dat staat in zijn algemeenheid erg hoog in het vaandel van TAMI.

Digitaal werken

Naast dat TAMI gespecialiseerd is in technologie maken we ook veel gebruik van technologie. Zo werken we veel digitaal. Digitaal procederen betekent procederen zonder de noodzaak elkaar in één ruimte te treffen. Digitaal procederen kan altijd en overal. Er is alleen een goed functionerende, veilige internetverbinding voor nodig. Desgewenst kunnen vergaderingen met de betrokkenen via een Skype-vergadering worden gehouden. Dat maakt internationaal werken makkelijk, maar is bijvoorbeeld ook Corona-proof.