Wanneer schakelt u TAMI in?

In een regio als deze wordt heel veel samengewerkt op het gebied van tech. Het is dan van belang dat je de relatie goed houdt en de overeenkomsten opzoekt; niet de tegenstellingen.”

Conflicten vermijden we liever, maar als er dan toch een geschil is en je komt er samen niet uit, dan wil je dat dit onafhankelijk, onpartijdig, deskundig, snel, kostenefficiënt en vertrouwelijk wordt opgelost. Veel ondernemers weten niet dat je dan niet direct naar de rechtbank hoeft. TAMI focust op mediation en arbitrage als alternatief.

TAMI is gespecialiseerd in diverse conflicten die kunnen voorkomen bij tech bedrijven. Dat kan bijvoorbeeld gaan over intellectueel eigendom, R&D-samenwerking, open innovatie en IT-contracten. Afhankelijk van de technologie waar het geschil betrekking op heeft, wordt een materiedeskundige gezocht die als arbiter of mediator op kan treden. Het instituut is er zowel voor de start-up, scale-up, MKB als corporate, in Nederland en in het buitenland.

Hans Bloemen, voorzitter Brainport Techlaw en bestuurslid TAMI:

“Het bijzondere aan TAMI is dat alle mediators en arbiters vooral de taal van techneuten spreken en niet alleen de taal van juristen. In een regio als deze wordt heel veel samengewerkt op het gebied van tech. Het is dan van belang dat je de relatie goed houdt en de overeenkomsten opzoekt; niet de tegenstellingen. Bovendien is via het instituut een voordelige en vooral verkorte procedure mogelijk, alle partijen zijn gebaat bij een snelle oplossing. We zijn thuis in de Brainport-regio maar werken internationaal.”

Efficiënt en vertrouwelijk

Bij voorkeur wordt zoveel mogelijk elektronisch gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan een zitting via Skype. Dit bespaart – zeker in internationale geschillen – veel tijd en kosten. Een bijkomend voordeel van mediation en arbitrage is dat het vertrouwelijk is, je conflict komt dus niet in de krant.

Rob van Gijzel, oud-burgemeester Eindhoven:

“We moeten met elkaar blijven praten over het samen versterken van ons ecosysteem. We hebben in onze regio te maken met een andere afhankelijkheid, waarvoor een betrouwbare keten zeer relevant is. Natuurlijk gaat er altijd wel eens iets mis, maar dat los je beter ordentelijk op om iedere partij recht te doen. TAMI is daar een enorme hulp bij. En dat hadden we nog niet.”