TAMI werkt door tijdens coronacrisis

Alle rechtbank en gerechtshoven zijn dicht voor nog onbepaalde tijd. Voor technologie geschillen is er een alternatief voor de gewone rechtspraak. Het technologie arbitrage en mediation instituut (TAMI) werkt op een andere manier: digitaal. Bij TAMI is de arbiter een expert die kennis heeft van de technologie waar de zaak over gaat. De mediators zijn erkende MfN mediators. Juristen ondersteunen het proces en de arbiter(s).

Voor wat voor zaken is TAMI bedoeld?
TAMI biedt een oplossing voor zaken waar toepassing van technologie een rol speelt. Dat kan gaan om intellectuele eigendomsrechten, software, automatiseringsprojecten, R&D-ontwikkelingsprojecten, etc. Zaken waar een discussie of een geschil is ontstaan over de toepassing van de technologie. Er hoeft zelfs nog geen sprake te zijn van een geschil. Soms bestaat er discussie en zijn partijen geholpen met een expert die ‘ja’ of ‘nee’ oordeelt. Met dat oordeel kunnen partijen dan weer verder. Soms is er echt sprake van een geschil en willen partijen een oordeel van een expert.

Waarom naar TAMI in plaats van de rechter?
Bij TAMI worden alle zaken vertrouwelijk en niet openbaar behandeld. De zaken bij de rechter zijn wel openbaar. De pers en publiek kunnen er kennis van nemen. Zittingen bij TAMI zijn niet openbaar. Dat maakt TAMI anders. En de doorlooptijd bij TAMI is aanzienlijk korter. Partijen bepalen de snelheid van de procedure in hoge mate zelf.

Wat is digitaal procederen?
Digitaal procederen betekent procederen zonder de noodzaak elkaar in één ruimte te treffen. Digitaal procederen kan altijd en overal. Er is alleen een goed functionerende, veilige internetverbinding voor nodig. Desgewenst kunnen vergaderingen met de betrokkenen via een Skype-vergadering worden gehouden. Dat is Corona-proof.

Is TAMI duurder dan de gewone rechter?
De gewone rechter wordt betaald uit belastinggeld. De partijen betalen wel griffierecht maar hoeven de rechter niet te betalen. Bij arbitrage en mediation betalen partijen de kosten van de expert(s) die ingeschakeld worden. Bij arbitrage is het gebruikelijk dat bij de uitspraak ook een uitspraak wordt gedaan over de proceskosten van partijen. Dat kan betekenen dat de partij die de procedure verliest ook de proceskosten van de andere partij moet betalen. Of kosten kunnen worden verdeeld. Ook daar kunnen partijen vooraf afspraken over maken.

Hoe wordt TAMI ingeschakeld?
Partijen moeten samen kiezen voor een procedure bij TAMI. TAMI moet bevoegd worden gemaakt. Dat kan door in algemene voorwaarden of de overeenkomst al op voorhand te kiezen voor geschillenbeslechting via TAMI. Wanneer dit niet is gebeurd dan kunnen partijen ook later alsnog kiezen voor het bevoegd maken van TAMI. Wat ook kan is dat een partij een zaak aanmeldt bij TAMI. TAMI kan dan met de andere partij contact opnemen en voorstellen om TAMI bevoegd te maken om de zaak in behandeling te nemen.

Hoe meld ik een zaak aan?
Op de website van TAMI kunnen arbitrage en mediation zaken worden aangemeld. Daarvoor moet een formulier met gegevens worden ingevuld. TAMI neemt de zaak vervolgens in behandeling.