De-escalatie en voorkomen

Als u deskundigen vroegtijdig betrekt bij een verschil van inzicht, kunnen we proberen om escalatie te voorkomen. Partijen kiezen gezamenlijk een adviseur uit de voordracht door het instituut. Het resultaat van deze benadering kan zijn dat de partijen weer vooruit kunnen.