Persbericht

Oud burgemeester Rob van Gijzel verricht openingshandeling voor nieuw arbitrage instituut voor tech bedrijven

Eindhoven, 21 mei 2019 – Tijdens de Dutch Technology Week heeft oud-burgemeester Rob van Gijzel de openingshandeling verricht voor een nieuw arbitrage en mediation instituut voor tech bedrijven: Technology Arbitration & Mediation Institute (TAMI). Het doel is om een snel en kosten efficiënt alternatief te zijn voor de rechtspraak.

Tijdens een mini symposium over het beslechten van geschillen in de technologie op de Brainport Industries Campus ging het onder andere over het voorkomen van geschillen. Maar als er dan toch een geschil is en je komt er samen niet uit, dan wil je dat dit onafhankelijk, onpartijdig, deskundig, snel, kostenefficiënt en vertrouwelijk wordt opgelost. Veel ondernemers weten niet dat je dan niet direct naar de rechtbank hoeft. Het nieuwe instituut focust op arbitrage en mediation als alternatief.

Hans Bloemen, voorzitter Brainport Techlaw en bestuurslid TAMI:

“Het bijzondere aan dit nieuwe instituut is dat alle arbiters en mediators vooral de taal van techneuten spreken en niet alleen de taal van juristen. In een regio als deze wordt heel veel samengewerkt op het gebied van tech. Het is dan van belang dat je de relatie goed houdt en de overeenkomsten opzoekt; niet de tegenstellingen. Bovendien is via het instituut een voordelige en vooral verkorte procedure mogelijk, alle partijen zijn gebaat bij een snelle oplossing. We zijn thuis in de Brainport-regio maar werken overigens internationaal.”

Rob van Gijzel:

We moeten met elkaar blijven praten over het samen versterken van ons ecosysteem. We hebben in onze regio te maken met een andere afhankelijkheid, waarvoor een betrouwbare keten zeer relevant is. Natuurlijk gaat er altijd wel eens iets mis, maar dat los je beter ordentelijk op om iedere partij recht te doen. Dit nieuwe arbitrage instituut voor technologiebedrijven is daar een enorme hulp bij. En dat hadden we nog niet. Ik ben oprecht superblij met het oprichten van dit instituut en wens alle betrokkenen heel veel succes!

Voor diverse conflicten bij kleine of grote techbedrijven

Het instituut is gespecialiseerd in diverse conflicten die kunnen voorkomen bij tech bedrijven, zoals over intellectueel eigendom, R&D-samenwerking, open innovatie en IT-contracten. Afhankelijk van de technologie waar het geschil betrekking op heeft, wordt een materie deskundige gezocht die als arbiter of mediator op kan treden. Het instituut is er zowel voor de start-up, scale-up, MKB als corporate, in Nederland en in het buitenland.

Efficiënt en vertrouwelijk

Bij voorkeur wordt zoveel mogelijk electronisch gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan een zitting via Skype. Dit bespaart – zeker in internationale geschillen – veel tijd en kosten. Een bijkomend voordeel van arbitrage en mediation is dat het vertrouwelijk is, je conflict komt dus niet in de krant.