Martin Beckmann


Arbiter
interview

“Als er strijd is over technische zaken, is het nog niet zo eenvoudig om die deugdelijk beslecht te krijgen. Een rechter kijkt er juridisch naar maar heeft geen verstand van het technische deel. Ook veel arbitrage instituten hebben puur juristen in dienst. De technologiesector is echt een specialisatie. Er zijn altijd meningsverschillen en bedrijven zijn helaas vaak onbekend met de mogelijkheden van arbitrage. Snelheid, zekerheid en deugdelijkheid

Contracten zijn vaak niet goed geschreven of niet door een jurist geschreven. De realiteit is bovendien vaak anders dan vooraf gedacht, wat kan leiden tot meningsverschillen. En omstandigheden kunnen wijzigen, zeker als een project over meerdere jaren loopt. Wat ik in mijn praktijk zie, is dat iedereen op zoek is naar een snelle oplossing. Iedereen wil zekerheid over wat zijn onderneming te wachten staat naar aanleiding van een conflict. En iedereen wil een deugdelijke beslissing, waarbij er vertrouwen moet zijn en waarbij er inhoudelijk met verstand van zaken moet worden gewerkt. Je wil niet langdurig strijden over kleine lettertjes van een contract, veel geld kwijt zijn en door de bomen het bos niet meer zien.

Wat veel mensen niet weten over arbitrage

Ik merk dat ik vaak moet uitleggen hoe arbitrage werkt. Er is een ‘klacht’, er is verweer, we hebben te maken met bewijsmateriaal en vaak met expertrapporten. Meestal is er een mondelinge zitting waar we ook getuigen horen als dat nodig is. Uiteindelijk trekken we een conclusie en schrijven we het vonnis. Dit vonnis wordt door de rechtbank bekrachtigd. Dit is puur formeel en dient om te kijken of er geen procedurefouten zijn gemaakt. Het is dus geen inhoudelijke check. Wat veel mensen niet weten is dat dit over heel de wereld werkt! De conventie van New York van 1958 legt arbitrage internationaal vast. Dit is in de technologiesector, waar veel internationaal wordt samengewerkt, een enorm voordeel! Je kunt dus in een ander land met het vonnis naar de rechtbank. Samengevat: arbitrage leidt tot een uitspraak, die internationaal bindend is.”

Over Martin

Martin is geboren in Duitsland, heeft in de VS gewoond en heeft nu zijn basis in Eindhoven/Kerkrade. Hij heeft bij diverse universiteiten zowel zijn graad gehaald in rechten als in de technische richting. Hij spreekt daardoor de taal van ingenieurs, software ontwikkelaars én van juristen en is daardoor als geen ander in staat om de brug te slaan tussen recht en techniek. Hij heeft in beide werkvelden diverse functies bekleed in binnen- en buitenland en heeft in 2011 zijn eigen adviesbureau opgericht.

Tips van Martin

  • Schrijf goede contracten.
  • Wacht niet te lang, laat een geschil niet sudderen. Leg een geschil op tijd op tafel en probeer er eerst samen uit te komen.
  • Als je toch voor een conflict staat, realiseer je dan dat goede rechtsbijstand geen advocaat hoeft te zijn
  • Als je liever met een arbiter werkt dan met de rechtbank, maak daar dan meteen bij een contract goede afspraken over. Hier zijn standaard clausules voor. Neem in het contract op hoeveel arbiters je inschakelt, via welk instituut, hoe de arbiters gekozen worden en waar e.e.a. plaats gaat vinden. Dat sluit onaangename verrassingen achteraf uit.
  • Zorg dat je vooraf duidelijk hebt wat je met de procedure wilt bereiken.