Jos van der Wijst


Bestuurslid TAMI
interview

Als advocaat en als een van de grondleggers van TAMI zag Jos een gat in de markt. Overvolle gerechten waar technologische kennis bij rechters ontbreekt. Lange procedures, waar veel geld mee gemoeid is en een uitkomst die uiterst onzeker is, vormen te grote obstakels voor ondernemers en start-ups die vooruit willen. ‘Daar moest een alternatief voor komen’. Bij voorkeur wordt een discussie in de kiem gesmoord voordat het uitloopt op een conflict. Zo kan wellicht ook een waardevolle samenwerking behouden blijven. De ondernemer krijgt de touwtjes in handen en een deskundige hakt de knoop door. We zijn benieuwd naar de visie van Jos op de oplossing die arbitrage en mediation via TAMI biedt. 

Ondernemer wil ondernemen 
“Het is niet verwonderlijk dat zeker MKB-bedrijven, start-ups en scale-ups enorm op zien tegen gerechtelijke procedures. Het gaat lang duren en het kost veel geld. Maar hoeveel tijd en geld er mee gemoeid is, weet je vooraf eigenlijk nooit en daarnaast is ook de uitkomst onzeker. Terwijl ondernemers met de business bezig willen zijn en vooruit willen. En de procedures zijn openbaar. Iedereen kan ervan mee genieten. Dergelijke procedures vormen dan een enorme belemmering. Voor corporate bedrijven is dit veel minder het geval. Die hebben een batterij aan advocaten klaar staan die willen procederen, de dagelijkse bedrijfsvoering lijdt daar niet of nauwelijks onder. 

Uitspraak zonder kennis
Ook bij advocaten zag ik frustratie. Niet alleen doordat rechters het te druk hebben, maar ook doordat rechters om de zoveel tijd moeten wisselen binnen de rechtbank maakt dat ze niet de benodigde kennis hebben. Rechters gaan bijvoorbeeld van familierecht naar handelsrecht en hebben vervolgens niet de tijd zich de materie voldoende eigen te maken. Een rechter wint daarnaast informatie in bij een deskundige op dit vlak. Maar waarom deze deskundige niet de arbiter maken met een jurist ernaast? 

Acceptatie
Als je zelf je eigen arbiter kunt kiezen dan ga je voor iemand die meteen kan doorpakken, die weet waar het in deze kwestie over gaat, waar de pijnpunten liggen en wat voor beslissing er genomen moet worden. Dit draagt ook enorm bij aan de acceptatie van cliënten over de uiteindelijke uitkomst. Ze hebben zelf iemand gekozen die kennis van zaken heeft. Dat neemt niet weg dat een uitkomst nog steeds vervelend kan zijn. Toch zien we dat er sneller begrip voor de uitspraak is dan wanneer de cliënt overgeleverd is aan een willekeurige rechter die bepaalde kennis over de kwestie misschien niet heeft. 

Waar gewerkt wordt vallen spaanders
Er is een samenwerking en er ontstaat een discussie. Als je dan snel om tafel gaat en de angel eruit haalt, kun je door met elkaar. Dat is wel anders als je 1,5 jaar tegen elkaar procedeert. Dan is de relatie stuk, is er veel geld en tijd verloren. Ondernemers hebben graag zelf de regie, die ruimte is er met arbitrage via TAMI. Een snelle oplossing. Heel transparant en ook vertrouwelijk. Je leest je zaak niet de volgende ochtend terug in de krant. Bovendien mag je zelf je verhaal doen, een advocaat inhuren hoeft niet per se.”

Drie keer niks
Dat er een gat in de markt is voor het TAMI-initiatief is duidelijk. Toch betekende dit niet dat het ook snel opgericht was. Moesten er eerst zaken zijn of moest de stichting eerst op poten staan? In 2018 in een interview voor een tijdschrift zei Jos: “in mei 2019 is TAMI opgericht”. “Dat gaf een stip op de horizon. We hadden een idee over wat voor mensen we nodig hadden. Over wat voor kennis, ervaring en kwaliteiten die moesten beschikken. We wilden graag een oud-rechter. Dus klopten we aan bij de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch. Die vond dit initiatief drie keer niks. Ze zagen het als concurrentie en een diskwalificatie van de rechtbank zelf. Ze vroegen ons: “jullie vinden dus dat wij dit soort zaken niet goed kunnen behandelen?”. Het antwoord daarop was: “ja, dat klopt”. Uit ons eigen netwerk kwamen we in contact met (inmiddels) oud-rechter Jos van Luyck, die bijna met pensioen ging. Die was meteen enthousiast. Zo zijn we ook aan de leden voor de raad van advies gekomen. Rechters zagen direct de meerwaarde.”

Arbitrage in het contract
Ondernemers zijn niet bezig met mogelijke conflicten totdat het zover is. We raden daarom aan in een samenwerkingsovereenkomst vooraf op te nemen dat bij een conflict arbitrage of mediation via TAMI de eerste stap is. Daar hebben we modellen voor opgesteld. Deze modellen vind je onder ‘Links & Downloads’ in het oranje blokje aan de rechterkant op deze pagina.  

Over Jos van der Wijst

Jos is geboren in Veghel en getogen in Uden. Hij ging in Nijmegen studeren, want dat was “makkelijk met de bus te bereiken vanuit Uden”. Daar studeerde hij eerst Engels, vervolgens combineerde Jos dit met een rechtenstudie waar hij zich vervolgens volledig op concentreerde. Daar koos hij ervoor zich te specialiseren in mededingingsrecht en ondernemingsrecht. Bij het advocatenkantoor, waar hij na het succesvol afronden van zijn studie aan de slag ging, is hij in 2000 vennoot geworden. Daar is hij naar eigen zeggen het intellectueel eigendomsrecht ingerold. Jos is ook bestuurslid van Brainport TechLaw (BCTL), een platform waar technologie en recht samenkomen. Vanuit die rol stond Jos in 2019 ook aan de wieg van TAMI. Inmiddels is hij ook secretaris van TAMI.

Tip van Jos van der Wijst

  • Wanneer partijen het daadwerkelijke belang van de ander proberen te achterhalen, dan zijn er vaak oplossingen mogelijke waarbij recht wordt gedaan aan de belangen van alle partijen.