Disclaimer

Bij het indienen van het verzoek om een zaak in behandeling te nemen is de indiener administratiekosten verschuldigd. Wanneer de mediation of arbitrage start, is de indiener kosten van het scheidsgerecht en kosten van de mediator of arbiter verschuldigd.